Cover van het eerste digitale nummer van De Scheidsrechter in februari 2015. Er zouden nog 44 uitgaven volgen.

Afscheid

door ARIE DEN DULK

Deze laatste productie vindt plaats tussen de verhuisdozen en komt mij qua planning niet lekker uit. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd dan een blad in elkaar zetten. Maar de strakke planning van publicatie houdt geen rekening met privé-omstandigheden. Wel neem ik nog even de tijd om mijn gedachten over de laatste jaren aan het papier toe te vertrouwen.

In 2014 werd in principe besloten om het blad De Scheidsrechter vanwege kostenoverwegingen te laten stoppen. Het blad nam een te groot deel van de begroting voor zijn rekening en bij een teruglopend ledenaantal zou verder gaan betekenen dat er voor overige activiteiten geen budget meer was. Maar toen kwam ik bij toeval in contact met het bedrijf Instant Magazine dat de technische mogelijkheden bood om een digitaal blad uit te geven. En dit met een aanzienlijke kostenbesparing van 65%. Immers drukken en bezorgen vielen weg als kostenpost.


Nulnummer

Eind 2014 presenteerden we het nulnummer op een speciale ledenvergadering in Zeist. Dat viel in goede aarde en de vergadering (en het bestuur) gaven groen licht om per jaar negen edities uit te brengen. Dat betekende het einde van de gedrukte versie van De Scheidsrechter. Met een overgangsregeling voor de leden die niet over een computer beschikten.


Vol enthousiasme gingen we aan de slag. We, dat zijn naast mijzelf Leo Blank en in het begin nog Wim van Oosten. Die stapte later uit en een driemanschap werd een tweemansredactie. De zo makkelijk voorgestelde productiewijze viel in de praktijk toch tegen. Als vormgever had ik mij te houden aan van te voren vastgelegde templates (vaste vormen) en de creativiteit die je gewend bent kan je niet altijd kwijt. Dat was een beperking. Echt makkelijk was het digitaal opmaken ook weer niet voor iemand die zich niet echt thuisvoelt in digitale materie. Gelukkig vond ik in Arie Zwanenburg een webdeveloper die mij adviseerde, corrigeerde en aanvulde. Zonder zijn hulp hadden we het moeilijk gekregen.


Inhoud

Ondertussen kreeg Leo Blank alle vrijheid om zijn ideeën de vrije loop te laten. Vaak was hij op pad voor een interview. Gelukkig combineerde hij dat met een uitstapje met zijn vrouw zodat de gelederen in de familie Blank gesloten bleven.

Als we terugkijken op de 45 digitale magazines die we hebben uitgebracht, dan hebben we alle ideeën die we hadden t.a.v. een vakblad erealiseerd. We hebben bijvoorbeeld alle Toppers uit het betaald voetbal een of meerdere keren geïnterviewd. Bijna alle scheidsrechtersverenigingen zijn in de rubriek Uitgelicht voor het voetlicht getreden. Ook de doorsnee scheidsrechter is in de rubriek De Spotlight op… tot hun recht gekomen. En vooral het laatste jaar hebben we de verenigingsscheidsrechter op de voorgrond geplaatst. Dan is het ook goed dat er verse krachten, wellicht met een andere kijk en andere accenten, het stokje gaan overnemen.

Zonder de fantastische inzet van Leo Blank had er ook geen digitale scheidsrechter bestaan. Hij is met zijn professionele benadering van de journalisatiek uit het bijzondere hout gesneden. Altijd op zoek naar goede verhalen, zo actueel mogelijk. Enorme drive. Het is geweldig om met hem te hebben samengewerkt.

Hoewel we met een tweemans redactie kwetsbaar waren werden we gesteund vanuit de regio’s door de regiocorrespondenten West I (Wim Boeren), West II (Jan ter Harmsel), Zuid I (Jan Stuut) en Zuid II (Bernard Schenk). Een van de grote teleurstellingen is dat we qua districten niet compleet waren. In Noord en Oost hebben we in de gehele periode nooit een regiocorrespondent weten te strikken. En ik ben dan ook niet echt optimistisch dat onze opvolgers dat wel zal lukken. Temeer daar de schrijvers uit West I en Zuid I er mee stoppen. Gelukkig kwam er uit Noord veel en prima nieuws van met name HZOD en Scheidsrechtersvereniging Groningen. Een oproep aan de verenigingen om nieuws te melden viel tegen. Afgezien van Noord en Oost, en de laatste tijd Zuid I, komt er weinig bijdragen uit de groepen.


Privacy

Een van onze uitgangspunten was om er een levendig en interactief blad van te maken. Levendig in de zin van bewegende beelden. Maar dat viel niet altijd mee. Het is niet altijd verstandig om filmpjes zomaar te plaatsen tenzij je ze zelf maakt. Je moet altijd rekening houden met rechthebbenden en dat zijn niet de makkelijkste partijen. Datzelfde geldt voor het gebruik van foto’s. Vooral na de komst van de Privacywet wordt het steeds moeilijker om foto’s te plaatsen. Ons blad draait om personen, daar ontkom je niet aan. Er staan altijd mensen op de foto’s en dat kan tegen je gaan werken. Het levert een hoop gezeur op.

Wat professionele foto’s aangaat hebben we in Pro Shots een fantastische partner gehad. We mochten tegen een redelijke prijs gemiddeld zo’n twaalf professionele foto’s per editie publiceren. Deze foto’s hebben het blad een enorme kwaliteitsimpuls gegeven. Met dank aan Stanley Gontha, een van de topfotografen op sportgebied die dit bedrijf heeft opgericht. En nu we het toch over foto’s hebben. Veel dank zijn wij verschuldigd aan Christ van de Donk die – op een jaartje afwezigheid na – altijd onze vaste fotograaf op de jaarvergadering was. En het waren altijd kwalitatief uitstekende foto’s.


Vaste rubrieken

Naast de regiocorrespondenten zijn we veel dank verschuldigd aan onze leveranciers van de vaste rubrieken. Zo leverde de LCS een zeer nuttige bijdrage met spelregels. En over de fitheid van de scheidsrechter waakte eerst Hans Haine en later Harry van Etten. En altijd leverde de voorzitter een voorwoord. Dat was Pol Hinke en nu Ron Sotthewes.

Vanaf de aanvang van het digitale magazine hebben wij een goede werkrelatie met de KNVB nagestreefd. En dat is altijd zo gebleven. Wij zijn de KNVB in de persoon van Dick van Egmond (zelf al jaren COVS’er) dankbaar voor de medewerking die hij verleende met de interviews en andere deuren die hij voor ons heeft geopend. Ook de fotografie vanuit de KNVB werd ons altijd kosteloos ter beschikking gesteld.


Een blad maak je nooit alleen of met z’n tweeën. Er zullen altijd personen zijn die niet worden genoemd, maar die hun steentje bijdroegen aan De Scheidsrechter. Alle benoemde en niet-benoemde personen: hartelijk dank!


De meest recente bezetting van redactie en regiocorrespondenten De Scheidsrechter.

Boven v.l.n.r. Arie Zwanenburg (technisch medewerker), Leo Blank (redactie) Wim Boeren (West I), Bernard Schenk (Zuid II).

Onder v.l.n.r. Jan ter Harmsel (West II), Arie den Dulk (redactie), Jan Stuut (Zuid I).