Voorwoord


door RON SOTTHEWES

voorzitter COVSVoorwoord

door RON SOTTHEWES

voorzitter COVS


2019


2019, het jaar van het aantreden van een nieuw bestuur waaraan ik als voorzitter leiding mag geven. Een bestuur met actieve portefeuillehouders die hun commissies op een voortreffelijke manier aansturen en zeer slagvaardig zijn. Zoals in het vorige blad gemeld, hebben wij de keuze gemaakt om vooral goed na te denken over wat wij in de toekomst willen in de lijn van een gezond en goed functionerend bestuur en bovenal dat we dat ook gaan DOEN.

Doen wat we afspreken en afgesproken hebben, dat is het motto.


2019 is ook het jaar waarin wij nog steeds moeten constateren dat escalaties op de velden, racisme en onbegrip naar scheidsrechters nog steeds aan de orde van de dag zijn. Het is een maatschappelijk probleem en voetbal is emotie zijn de clich├ęs die we dagelijks horen. Maar doen we er wat aan of accepteren wij dat maatschappelijke veranderingen nu eenmaal leiden tot dergelijke ergenissen?


Natuurlijk is het bestuur van de COVS er dagelijks mee bezig, definitieve oplossingen voor onderwerpen die al meer dan 50 jaar op de agenda staan zijn echter niet direct voorhanden. Met partners als KNVB, VVON, BAV en andere instanties trachten wij structureel naar oplossingen te zoeken. Gaat dit snel genoeg? Nee, in de ogen van velen niet. Daar zijn wij ons terdege van bewust. Echter oplossingen zoeken zonder visie is niet de gewenste methode die wij nastreven. U mag van ons verwachten dat wij in het komende jaar met bovengenoemde partners het onderwerp weer als topprioriteit gaan behandelen. Wij houden u op de hoogte.


2019 is ook het jaar waarin wij afscheid moesten nemen van enkele COVS-leden die een grote bijdrage hebben geleverd aan de positie waarin wij nu verkeren.

Erelid Theo Solen, Ko de Winter, Bert van den Akker, Jan Regtop, Koos Mullekes en anderen die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de COVS zijn ons helaas ontvallen. Wij gedenken hen in ere.

Op 11 januari 2020 starten wij om 10.00 uur met het COVS-congres in Helvoirt. Ik roep Zuid I vooral op dit congres te bezoeken en te laten zien dat arbitrage leeft in Zuid.


Dit is de laatste versie van De Scheidsrechter in de huidige vorm. Tijdens de laatste JALV in Gorinchem is besloten over te schakelen naar een nieuwsbrief via onze website en per mail.

Het bestuur is de samenstellers van het blad bijzonder erkentelijk voor het vele werk dat zij verricht hebben om het blad De Scheidsrechter tot een groot succes te maken. Enkelen stoppen na jaren vrijwilligerswerk onder wie Arie de Dulk en Leo Blank. Wij zijn hun heel veel dank verschuldigd voor al die vrijwillige uren die zij in de COVS en haar blad hebben gestoken. Diegenen, portefeuillehouders, regiocorrespondenten, bestuursleden e.a. die doorgaan met het samenstellen van de nieuwsbrief wensen wij heel veel succes. We zijn overigens nog wel op zoek naar een webredacteur. Interesse? Laat het Ron de Bruin of de overige bestuurders weten.


Het bestuur van de COVS wenst u allen naast een fijne kerst, een gelukkig, sportief en bovenal gezond 2020 toe.