Landelijk KNVB-coördinator competitie en arbitrage Sebastiaan Kleijburg spreekt zich uit over de staat van het amateurvoetbal 2019-2020

Meer aandacht in begroting KNVB voor arbitrage

Sebastiaan Kleijburg: ‘Met alleen rapporteurs redden we het niet langer.’

Door LEO BLANK


Onder de kerstboom met de lichtjes aan, op de drempel van oud en nieuw is een moment bij uitstek om terug te blikken en vooruit te kijken. Hoe staat de (club)arbitrage op de amateurvelden er voor bij de wisseling van het jaar? Sebastiaan Kleijburg (37), landelijk coördinator competitie en arbitrage bij de KNVB, geeft uitvoerig antwoorden op zes vragen over de staat van het amateurvoetbal.


Het aantal scheidsrechters neemt al jaren af. Welke acties onderneemt de bond om het tij te keren?

“Het aantal scheidsrechters daalt al jaren. Toch ben ik optimistisch. De jaarlijkse afname loopt terug, stabilisatie is in zicht en ik verwacht dat we binnen enkele jaren in de lift zitten.”

“Daar werken we keihard aan. In januari praten we met de COVS. We willen dichter op de scheidsrechtersverenigingen zitten. Mijn idee is dat iemand van de bond bij trainingen en bijeenkomsten is zodat we zaken rechtstreeks kunnen bespreken met de scheidsrechters en besturen.”

“Daarnaast zetten we krachtig het beleid voort om clubs te ondersteunen bij de clubarbitrage. Want KNVB en clubs hebben elkaar hard nodig. Daar worden als het ware de scheidsrechters geboren. Ambitieuze arbiters kunnen doorstromen naar de bond. De anderen blijven lekker fluiten bij de club. We kunnen niet zonder elkaar. Een vereniging ziet toch ook niet graag dat er straks geen neutrale scheidsrechter meer is voor het eerste team?”

RAPPORTEURS


Ook de groep rapporteurs wordt alsmaar kleiner. Wat doet de KNVB hieraan? En hoe staat het met de proef om ook spelers en trainers een oordeel te vragen over de dienstdoende arbiter?

Met alleen rapporteurs redden we het niet langer. Dat is voor iedereen duidelijk. We moeten het veel meer zoeken in begeleiding van scheidsrechters zonder de jaarlijkse afrekening aan het eind van het seizoen. Het draait om een ontwikkelingstraject van iedere individuele scheidsrechter om hem of haar op het niveau te brengen dat past.”

“Teams kunnen nu al ieder weekend tot en met dinsdag via de wedstrijdzaken-app aangeven hoe ze de arbiter vonden fluiten. Dat is nu nog vrijblijvend. Aan het eind van dit seizoen komen de uitwerking en evaluatie van de gegevens en volgt er een concrete aanpak. We hebben op dit moment een respons van 70.000 reacties van teams. Straks raakt de vrijblijvendheid er af en doet het oordeel van de spelers er wel degelijk toe.”

Hoe speelt de KNVB in op de tendens dat steeds meer zondagclubs met het standaardteam naar de zaterdag verhuizen?

“Dat is een groot probleem aan het worden. Op zaterdag zijn de velden overvol, op zondag wordt er steeds minder gevoetbald. We hebben op zaterdag steeds meer scheidsrechters nodig. En dus vragen we zondagarbiters of ze bereid zijn te verhuizen naar de zaterdag. Maar sommigen kiezen juist voor de zondag om zelf op zaterdag te voetballen. Jonge scheidsrechters die net beginnen stromen meestal in bij de jeugd op zaterdag. Maar al met al wordt het tekort op zaterdag steeds nijpender. Daar hebben we geen pasklare oplossing voor.”

Sebastiaan Kleijburg: “Met alleen rapporteurs redden we het niet langer.’

MOLESTATIES


Hebben jullie zicht op het aantal molestaties van scheidsrechters in de eerste helft van dit seizoen?

“We registreren alles wat bij ons wordt gemeld. Uit die cijfers blijkt dat het aantal incidenten met arbiters al jaren daalt. Aan de andere kant: als er zich ergens iets voordoet, is het vaak heel heftig. Kijk naar de scheidsrechter die dit najaar voor zijn leven moest vluchten naar de openbare weg om aan zijn achtervolger te ontsnappen. De KNVB treedt keihard op tegen dit soort incidenten. DWSV en Papendorp in Utrecht zijn beide voorlopig met alle teams uit de competitie genomen. De tuchtzaken lopen nog.”

“Wij weten echter ook dat veel problemen rond scheidsrechters onder de radar blijven omdat met name clubscheidsrechters ze niet melden aan het bestuur. En als dat wél gebeurt, licht het bestuur de KNVB lang niet altijd in. Daarom dringen we er juist bij de clubarbiters op aan om incidenten niet onder de pet te houden, maar de KNVB te informeren. Als we iets niet weten kunnen we ook niets doen.”

“Ons beleid is om onaangekondigd waarnemers te sturen naar clubs waar zich herhaaldelijk moeilijkheden voordoen. Soms loopt die official er een hele dag rond. Als het nog niet goed gaat, volgen we een strakke procedure van duiden, sturen en straffen. Clubs kunnen eerst zelf een plan van aanpak maken. Werkt dat niet, dan leggen wij als KNVB maatregelen op. Als die ook niet helpen, gaan we over tot sancties. Op dit moment zitten we met ongeveer zestig clubs in dit proces. Want bijna altijd zijn er binnen de vereniging meer teams waar zich bij herhaling wanordelijkheden voordoen.”

Discriminerende opmerkingen vanuit het publiek tijdens de wedstrijd FC Den Bosch – Excelsior. Foto Pro Shots / Peter van Gogh.

RACISME EN DISCRIMINATIE


Enkele weken geleden werd in het betaald voetbal de wedstrijd FC Den Bosch – Excelsior tijdelijk stilgelegd nadat een spelers van Excelsior van supporters van de thuisclub racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd kreeg. Doet zich dit soort excessen ook voor op de amateurvelden?

“Op de eerste plaats is dit natuurlijk onacceptabel. Of het racisme zich nu richt tegen een speler of wedstrijdofficial. Het komt zeker voor, maar veel van dit soort incidenten komt niet bij de KNVB terecht. We registreren sinds dit seizoen heel specifiek het aantal incidenten rond discriminatie en racisme. Maar die begrippen zijn niet zo makkelijk te duiden. Vaak is het ook lastig te bewijzen. Het is het woord van de één tegen het woord van de ander. Behalve als het zich massaal voordoet, bijvoorbeeld door toeschouwers. De KNVB steunt de scheidsrechter die om die reden van het veld stapt voor honderd procent. Want dit gedrag is gewoon onacceptabel!”


VERGOEDING


Slotvraag: heeft de KNVB voor 2020 nieuwe acties dan wel initiatieven op stapel rond de arbitrage?

Nee, ik kan nog geen concrete plannen toelichten. Maar wat wél belangrijk is, is dat de KNVB-ledenraad meer aandacht in de begroting wil voor arbitrage. Hoe dat vorm krijgt is punt van overleg met de COVS begin 2020.”

“Zoals gezegd willen we medewerkers van de bond dichter op de scheidsrechtersverenigingen zetten. Ook komen er meer faciliteiten voor amateurscheidsrechters. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. Het moet weer leuk zijn om scheidsrechter te zijn.”

“De vergoeding voor de amateurscheidsrechter kan niet omhoog. Dat heeft met fiscale regels te maken. Als we het bedrag per wedstrijd verhogen, komen we in botsing met de Belastingdienst. Dan kom je terecht in de categorie voor vrijwilligersvergoedingen. Daarvoor gelden hele andere regels. Voor scheidsrechters die eens per week fluiten wordt dat een onhaalbare zaak. We moeten het echt in andere verbeteringen zoeken.”