Redactioneel


door ARIE DEN DULK

In twee artikelen besteden wij aandacht aan het einde van een 85-jarige traditie. Een terugblik niet alleen op de recente periode waarin wij als redactie actief waren, maar waarin we ook teruggaan naar 1934, het eerste jaar dat De Scheidsrechter verscheen.


In deze laatste uitgave van De Scheidsrechter wordt scheidsrechtersbaas KNVB Dick van Egmond aan de tand gevoeld. Hij gaat in op een aantal actuele thema’s zoals het niveau van de Nederlandse internationaal fluitende scheidsrechter. Dat in zijn ogen op een heel behoorlijk niveau staat. In een ander artikel lees je dat een aantal van hen hun laatste internationale wedstrijd hebben gefloten.


Landelijk KNVB-coördinator competitie en arbitrage Sebastiaan Kleijburg spreekt zich uit over de huidige stand van het amateurvoetbal en over de arbitrage in het bijzonder. Hij stelt daarbij dat er op de begroting van de KNVB meer geld vrijgemaakt dient te worden voor de arbitrage.


Op het Arbitragecongres dat op 11 januari in Helvoirt wordt gehouden zijn vier (ex)scheidsrechters genomineerd voor het winnen van de Gouden Scheidsrechtersfluit. Meer hierover op pagina 6.


‘Klein van postuur, groot in dadendrang’ luidt de kop die staat boven een artikel over een scheidsrechter uit Alkmaar die slechts 1.42 m lang is. In dit artikel legt hij uit hoe hij zich staande houdt in wedstrijden met senioren.


Een interessant artikel van Steven van der Gaag dat eerder op de website van de KNVB verscheen. Vluchtelingen die als scheidsrechters actief zijn bij clubs in Amsterdam.


Onze vrouwelijke topscheidsrechter Shona Shukrula floot haar eerste wedstrijd in de Tweede Divisie. Hoe lang zal het nog duren voordat zij in het betaald voetbal aangesteld zal worden?


Tot zover de inhoud.

Wij danken alle lezers voor de aandacht en wensen hun alle succes in hun mooie hobby of anderszins.


De redactie wenst alle leden van de COVS bijzondere kerstdagen en een hoopvol 2020.Redactie De Scheidsrechter
Leo Blank, Arie den Du
lk