Spelregels

Gele en rode kaarten

Door JEAN-PIERRE LOONTJES, lid Landelijke Spelregel Commissie COVS


In deze laatste aflevering van de spelregels willen we dieper ingaan op het tonen van gele en rode kaarten en de gevolgen hiervan.

Het spreekt voor zich dat een gele kaart getoond dient te worden voor bijvoorbeeld een onbesuisde overtreding en onsportief gedrag. Een rode kaart voor het ontnemen van een duidelijke scoringskans, ernstige gemeen spel (buitensporig inzet, gezondheid van de tegenstander in gevaar brengen), discriminatie en andere grove beledigende teksten tegen spelers of wedstrijdofficials.


KNVB Beker

Nu de knock-out fase van de beker bij de amateurs ook weer is aangebroken, is het van belang te weten dat indien een wedstrijd beslist moet worden door het nemen van strafschoppen en er vooraf één of meerdere rode kaarten zijn, beide teams met hetzelfde aantal spelers aan de strafschoppenserie dienen te beginnen. Dus als van de thuisclub voor aanvang van de strafschoppenserie nog maar met tien spelers op het veld stonden, mag van de uitspelende vereniging één speler niet meedoen met de strafschoppenserie en moet ook dat team dus met tien spelers beginnen.


Clubassistent-scheidsrechters

Elke scheidsrechter heeft wel eens te maken met een slecht functionerende clubassistent of een clubassistent die het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter en uit woede bijvoorbeeld zijn vlag op de grond gooit. Er zijn nog steeds scheidsrechters die dan een rode kaart tonen om de assistent weg te sturen.

Maar ook deze assistenten zijn wedstrijdofficials en aan hen kunnen geen kaarten getoond worden. Het enige wat er rest is de clubassistent weg te sturen voor slecht functioneren en mocht hij beledigende taal gebruiken of bijvoorbeeld zijn vlag op de grond gooien, dient hier voor een apart rapport opgesteld te worden dat naar tuchtzaken gestuurd dient te worden.


Twee keer rood

Ook komt het regelmatig voor dat een speler die bijvoorbeeld al een rode kaart heeft gehad door twee gele kaarten vervolgens nog een rode kaart wordt getoond. Ook dit is niet mogelijk, al blijkt het op het digitaal wedstrijdformulier wél in te vullen.

Nadat een speler een rode kaart is getoond en vervolgens nog meer overtredingen maakt waar een rode kaart als sanctie voor staat, dient dit apart gerapporteerd te worden aan tuchtzaken zonder het tonen van een tweede rode kaart.


Teamofficials
Met ingang van dit seizoen is het mogelijk om aan teamofficials gele én rode kaarten te tonen waar voorheen het alleen mogelijk was deze weg te sturen zonder het tonen van een kaart. Na weggestuurd te zijn, gaan ze vaak achter de omheining naast de dug-out staan om vervolgens vanaf daar een coachende rol te blijven volhouden.

Maar weggestuurde teamofficials moeten ook weg uit de nabijheid van de dug-out om er zo geen last meer van te hebben. Mocht er vanaf de bank iets geroepen zijn en niet is duidelijk wie het was en niemand wil het ook zeggen, dan is de trainer de persoon die uiteindelijk de gele of rode kaart dient te ontvangen.